FILOSOFIE NAŠEHO PODNIKU

Naší ambicí jako personální agentury v oblasti zdravotnictví není být pouhým zprostředkovatelem, nýbrž místem setkávání a dialogu– a to ve stejné míře pro uchazeče, zaměstnance i zaměstnavatele.

Pracovní svět a život jsou v neustálém vývoji, který utváří a mění také naše pracovní vztahy. Tyto změny se projevují právě u nás, v personální agentuře, v obzvlášť velké míře. Rozumíme potřebám a výzvám, které z toho vyplývají, a víme, jak se s nimi co nejlépe vypořádat: Nejen pomocí hluboké znalosti trhu a branže, nebo smyslem pro trendy, ale také pomocí empatie.

JAKO PERSONÁLNÍ AGENTURA ROZPOZNÁME POTENCIÁLY

Úkolem naší personální agentury v oblasti zdravotnictví není pouhé zprostředkovávání zaměstnanců a zákazníků, nýbrž i spolupůsobení na slučitelnosti profesního světa a života. Naší snahou je udržitelně podporovat s výhledem do budoucna jak zaměstnavatele tak i zaměstnance a přivádět jejich potřeby do souladu. Proto jsme jako personální agentura v oblasti zdravotnictví pro naše zaměstnance a zákazníky k dispozici 24 hodin denně – pro jakékoli záležitosti v jakékoli souvislosti.

Jako personální agentura v oblasti zdravotnictví víme, že všechny obory ve zdravotnictví si vyžadují obzvlášť vysokou míru citlivosti, pozornosti a pečlivosti, obzvlášť při práci s lidmi, prostřednictvím interního managmentu kvality zajišťujeme transparentnost a stabilitu pro všechny zúčastněné.

AULAMED – JSME TU VŽDY PRO VÁS!