Jedná se o společné webové stránky:

Aulamed GmbH
Lohbachstraße 30
42553 Velbert

Jednatelka: Katharina Koj

Telefon: + 49 2053 492 26 21
Fax: + 49 2053 492 26 25
E-mail: velbert@aulamed.de

Rejstříkový soud: Wuppertal
Registrační číslo: HRB 27419
Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o DPH: DE307105577

Příslušný dozorčí úřad:
Agentur für Arbeit Düsseldorf
40180 Düsseldorf

— — — — — —

Aulamed GmbH
Rotebühlplatz 31
70178 Stuttgart

Jednatel: Matthias Nannarone
Telefon: + 49 711 633 654 33
Fax: + 49 711 633 654 39
E-mail: stuttgart@aulamed.de

Rejstříkový soud: Stuttgart
Registrační číslo: HRB 758376
Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o DPH: DE308530540

Příslušný dozorčí úřad:
Agentur für Arbeit Nürnberg
90300 Nürnberg

— — — — — —

Aulamed GmbH
Hochstraße 17
60313 Frankfurt

Jednatel: Mathias Pritzkow

Telefon: + 49 69 210 286 40
Fax: + 49 69 210 286 42
E-mail: frankfurt@aulamed.de

Rejstříkový soud: Frankfurt am Main
Registrační číslo: HRB 106772
Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o DPH: DE309258394

Příslušný dozorčí úřad:
Agentur für Arbeit Düsseldorf
40180 Düsseldorf

— — — — — —

Aulamed GmbH
Wachtstraße 30-31
28195 Bremen

Jednatelka: Matthias Nannarone

Telefon: + 49 421 322 543 98
Fax: + 49 421 200 792 23
E-mail: bremen@aulamed.de

Rejstříkový soud: Bremen
Registrační číslo: HRB 33144 HB
Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o DPH: DE316846479

Příslušný dozorčí úřad: 
Agentur für Arbeit Kiel
24131 Kiel

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/arbeitnehmerueberlassung

Údaje k pojištění profesní odpovědnosti

Jméno a sídlo pojišťovny:
Allianz Versicherungs-AG
10900 Berlín

Rozsah platnosti pojištění: 
Německo

Urovnání sporu
Nejsme připraveni ani povinni podílet se na procesu urovnání sporu u subjektů pro mimosoudní urovnání sporů.

Disclaimer

Ručení za obsahy
Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s § 7 odst.1 zákona o telemédiích zodpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 zákona o telemédiích však jako poskytovatel služeb nejsme povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace ani pátrat po okolnostech, které svědčí o protiprávní činnosti.
Povinnost k odstranění nebo zablokování užívání informací podle všeobecných zákonů tímto zůstává nedotčeno. Dotyčné ručení je však možné až od momentu zjištění konkrétního protiprávního jednání. Při zjištění příslušného protiprávního jednání tyto obsahy bezodkladně odstraníme.

Ručení za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy k externím internetovým stránkám třetích osob, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto za tyto cizí obsahy nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost. Za obsahy propojených stránek je vždy zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly v momentě propojení zkontrolovány ohledně možných porušení zákona. Protiprávní obsahy nebyly v době umístění odkazu rozpoznatelné.

Permanentní obsahová kontrola propojených stránek bez konkrétních indicií ohledně protiprávního jednání není v naších silách. Při zjištění protiprávního jednání budou takovéto odkazy bezodkladně odstraněny.

Autorská práva
Obsahy vytvořené provozovatelem stránek a díla na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracovávání, šíření a jakýkoli druh použití nad rámec autorského práva si vyžadují písemný souhlas příslušného autora resp. tvůrce. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze k privátním, nekomerčním účelům.
Pokud obsahy na těchto stránkách nebyly vytvořeny provozovatelem, byla dodržena autorská práva třetích osob. Především jsou obsahy třetích osob jako takové označeny. Pokud byste si přesto všimli porušení autorských práv, prosíme vás o příslušné upozornění. Při zjištění porušení autorských práv budou takové obsahy bezodkladně odstraněny.